University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Other - external publications (EX) >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (EX) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10018

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Projekt som källa till både engagemang och stress
Authors: Dellve, Lotta
Stjernberg, T
Editors: Stjernberg, T
Ask, U
Blomquist, T
Department: Other
Issue Date: 2008
Citation: Projektliv - villkor för uthållig projektverksamhet
ISBN: 9789144052243
Publisher: Studentlitteratur
Media type: text
Publication type: book chapter
Subject Category: Subject categories::Medical and Health Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Titeln Projektliv - villkor för uthållig projektverksamhet anspelar på en insikt förmedlad av en av Volvo Personvagnars erfarna projektledare: Utmaningen i en projektorienterad verksamhet är inte bara att bedriva det enskilda projektet framgångsrikt, utan att också skapa sådana villkor för projekten att både projektledare och projektmedarbetare utvecklas och lockas att använda sina erfarenheter i nya utmanande projekt. Det handlar om mer än att behärska och utveckla projektplanering och projektverktyg. Uthållig projektverksamhet ställer krav på förmågan att förstå källor till komplexitet och stress, att skapa motiverande villkor, att stödja projektverksamheten med ledarskap och personalstrategier som utvecklar kompetens hos enskilda projektdeltagare såväl som hos organisationen som helhet. I denna bok förmedlar ledande projektforskare erfarenheter och resultat som belyser dessa frågor. "Beställningen" var att skriva både läsvärt och läsvänligt - läsvärt i meningen att den kunskap som förmedlas innehåller översikter över relevanta teorier och forskningsresultat och samtidigt bygger på egen aktuell forskning, och läsvänligt i meningen att vi alla i vårt skrivande anpassat oss till en stil som skall göra boken lättläst för såväl praktiker som forskare.
Description: Kapitlets arbetstitel:
URI: http://hdl.handle.net/2320/10018
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (EX)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation