University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10090

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Johansson_mfl.pdf238.16 kBAdobe PDFView/Open
Title: Forskningsprojektet KUMBA och Barnens kulturrum
Authors: Hultgren, Frances
Johansson, Barbro
Sandin, Amira Sofie
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Other
Issue Date: 2011
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Barn och unga framhålls i handlingsprogram och styrdokument ofta som prioriterade grupper, där inte minst rättigheterna för barn med funktionshinder och med annan bakgrund än den svenska framhålls. Barnbibliotek, museer och kulturskolor finns i alla kommuner och erbjuder verksamheter och upplevelser för barn. Men det sker få utvärderingar och uppföljningar av dessa verksamheter och projekt. Det saknas i stor utsträckning forskning om barn och unga som kulturkonsumenter och kulturskapare, något som uppmärksammats av såväl forskare och praktiker som politiker på regional och kommunal nivå (Rydsjö & Elf 2007). I regionala och kommunala handlingsprogram framhålls vikten av barns och ungas tillgång till kulturupplevelser och att unga ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. (VGR 2008; 2009; Borås Stad 2004). Barns delaktighet utgör ett nytt och snabbt växande forskningsområde (Christensen & James 2000; Mayall 2002; Brembeck et al., 2010), men ännu saknas studier om barns och ungas delaktighet i kulturverksamheter (Maceviciute et al., 2009).
URI: http://hdl.handle.net/2320/10090
Appears in Collections:Konferensbidrag / Conference papers (BHS)
Mötesplats inför framtiden 2011

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation