University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
FoU Sjuhärad Välfärd >
Konferensbidrag / Conference papers (FoUS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10121

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Utvärderingsverkstäder i välfärdsverksamheter.pdf125.12 kBAdobe PDFView/Open
Title: Utvärderingsverkstäder i välfärdsverksamheter - studier av verkstädernas kvalitet och nytta
Authors: Beijer, Elisabeth
Eriksson G, Bengt
Jess, Kari
Niklasson, Laila
Karlsson, Ove
Karlsson, Per-Åke
Department: University of Borås. School of Health Sciences
University of Borås. FoU Sjuhärad Välfärd
Other
Issue Date: Oct-2011
Citation: Svenska utvärderingsföreningens konferens
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Keywords: utvärderingsverkstäder
välfärd
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Med inspiration från aktionsforskningen har olika former av förändringsinriktad och deltagarbaserad forskning och utvecklingsarbete utvecklats, under beteckningar som forsknings- eller FoU-cirklar (Socialstyrelsen, 2002), participatorisk aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR) (Holmer & Starrin, 1993), handlingsorienterat forskningssamarbete (Co-operative Inquiry) (Reason & Heron, 1986; Hummelvoll, 2006). Dessa olika arbetssätt förenas i en gemensam syn på hur kunskap kan utvecklas, spridas och användas: gemensamt och i samarbete, och inte utifrån ett ’top-down-perspektiv’. Utvärderingsverkstäder (i fortsättningen förkortat UV), som utgår från denna tradition, arrangeras av FoU-enheter inom välfärdsområdet, och/eller av högskola/universitet. I dessa verkstäder träffas en grupp deltagare tillsammans med utvärderingskunniga ledare från FoU-enheten/högskolan. Deltagarna genomför med stöd från ledarna och de övriga deltagarna utvärderingar, eller utvecklar system för utvärdering, på uppdrag av sina respektive organisationer.Syftet med detta paper är att redovisa och diskutera tio års erfarenheter från UV vid fyra FoU-enheter och en högskola i Mellansverige, ur deltagarnas och deras organisationers, samt ledarnas och de ansvariga enheternas/högskolans perspektiv.
URI/URL: http://hdl.handle.net/2320/8262
URI: http://hdl.handle.net/2320/10121
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Konferensbidrag / Conference papers (FoUS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation