University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10262

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sandin.pdf175.76 kBAdobe PDFView/Open
Title: Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete
Authors: Sandin, Amira Sofie
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Issue Date: 2011
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: I takt med ett ökat fokus på barn som användargrupp har Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås anlitats för att genomföra externt finansierade forskningsuppdrag. Uppdragen har bland annat resulterat i böckerna Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (Rydsjö & Elf 2007) samt antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010). Drivande bakom nämnda beställningsuppdrag har barnbibliotekskonsulenter vid Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM) varit. Uppdragen har syftat till att genom forskning belysa och bidra till diskussioner om barnbibliotekets uppdrag, verksamheter, och utveckling. Studien som presenteras i detta paper är alltså tredje delen i en serie och behandlar barnbibliotekens lässtimulerande arbete och har resulterat i boken Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (Sandin 2011).
URI: http://hdl.handle.net/2320/10262
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2011

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation