University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science (BHS) >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (BHS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10319

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Sociala medier och politiskt engagemang
Authors: Gustafsson, N
Höglund, Lars
Editors: Holmberg, S
Weibull, L
Oscarsson, H
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Other
Issue Date: 2011
Citation: Lycksalighetens ö
ISBN: 978-91-89673-21-2
Pages: 511-524
Series/Report no.: SOM-rapport
52
Publisher: Göteborgs Universitet
Media type: text
Publication type: book chapter
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Strategic Research Area: Library and information science
Abstract: I mediedebatten har de så kallade sociala medierna fått stort utrymme på senare tid. I rapporteringen om revolutionerna i Nordafrika under våren 2011 har man diskuterat vilken roll sociala medier har haft för att mobilisera befolkningen. Även i Sverige har effekten av sociala medier på samhällsengagemanget debatterats, inte minst i samband med riksdagsvalet 2010. Leder det faktum att så många svenskar använder tjänster som Facebook till att de också uttrycker sina politiska åsikter på ett annat sätt? Kan man tala om ett förändrat engagemang? I det här kapitlet ska vi titta lite närmare på vem som använder sociala medier i Sverige idag och hur sociala medier används i människors samhällsengagemang. Ett särskilt fokus ska ägnas skillnader mellan olika generationer (för olika definitioner, se Zukin et al 2006). Även om det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om sambandet mellan sociala medier och samhällsengagemang står det klart att de har blivit ett naturligt inslag i särskilt yngres politiska beteende.
URI/URL: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351285_511-524-gustafsson-o-h--gl.pdf
URI: http://hdl.handle.net/2320/10319
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (BHS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation