University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Centrum för lärande och undervisning >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10349

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Studentbarometer_HT2011.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Title: Studentbarometern HT 2011: studie- och arbetsmiljö
Authors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Rapport från Centrum för lärande och undervisning;16
Publisher: Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Studentbarometern, vid Högskolan i Borås, är en kvalitetsundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö. Utifrån en webbaserad enkätundersökning sammanfattas studenters perspektiv av ovan nämnda. Enkäten bjöds ut den 14 november 2011 till 2 783 studenter. Tre påminnelser utfördes under perioden 25 november till och med den 19 december. Enkäten stängdes den 10 januari 2012. Enkäten har bjudits ut såväl på svenska som på engelska. Sammanfattningsvis visar 2011 års resultat på något högre grad av nöjda studenter jämfört mot 2010 års studie. De faktorer som har extraherats och sedermera indexerats visar tydligt på högre medelvärden i avseenden på den totala populationen. När institutionerna konstanthålls mot indexen så framträder diskrepanser som bör begrundas ytterligare.
URI: http://hdl.handle.net/2320/10349
ISSN: 1650-5867
Sustainable development: -
Appears in Collections:Rapport från Centrum för lärande och undervisning

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation