University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >
Vetenskap för profession >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10630

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vetenskapnr20.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open
Title: Mot en mer hållbar konsumtion: en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder
Authors: Ekström, Karin M.
Gustafsson, Eva
Hjelmgren, Daniel
Salomonson, Nicklas
Department: University of Borås. School of Business and IT
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Vetenskap för profession;20
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Economics and Business
Strategic Research Area: Business and IT
Abstract: Under ledning av professor Karin M. Ekström genomför en forskargrupp vid högskolan studier i syfte att utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila avfallet. I rapporten ”Mot en mer hållbar konsumtion” redovisas resultatet av tre studier av konsumenters inställning till köp, återanvändning och återvinning av kläder. En enkätstudie har genomförts om hur och varför konsumenter slänger kläder, en fördjupning har skett genom fokusgruppsintervjuer och ytterligare ett perspektiv har erhållits genom samtal och observationer i samband med en klädbytardag. Tillsammans ger de genomförda studierna en välgrundad beskrivning av konsumentuppfattningar. I analysen fokuseras olika konsumentgruppers motiv för att köpa nytt eller återanvända egna eller andras kläder. Beskrivning och analys av uppfattningar och beteenden är en grund för att utveckla modeller som främjar miljöengagemang och hållbar utveckling.
Sponsorship: Handelns utvecklingsråd och Formas
URI: http://hdl.handle.net/2320/10630
ISBN: 978-91-85659-82-1
ISSN: 1654-6520
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Vetenskap för profession

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation