University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Västra Götalands högskolor >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/10887

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VGH_10.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Title: PUH - Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan : ett samarbete mellan Västra Götalands högskolor
Editors: Langelotz, Lill
Johansson, Kristina
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Other
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Rapport från Västra Götalands högskolor;10
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Keywords: utvecklingsprojekt
högskolepedagogik
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Area of Research: Pedagogik
Strategic Research Area: none
Abstract: För femte året i rad har vi nöjet att i denna rapport presentera en rad olika pedagogiska utvecklingsarbeten från Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Utvecklingsarbetena är en del av den högskolepedagogiska grundutbildningen som finns vid respektive lärosäte. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men har som gemensamt syfte att stödja universitetslärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en pedagogisk diskussion, allt i syfte till att utveckla ”Scholarship of Teaching and Learning”. Sedan flera år tillbaks har ett utökat samarbete mellan våra lärosäten lett till en gemensam konferens, Pedagogisk utveckling i högskolan (PUH), där högskolepedagogiska utvecklingsarbeten presenteras. Dels för att sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels för att säkra kvaliteten i de två högskolornas respektive utbildningar. Genom att skriva och presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i en autentisk konferenssituation blir kunskapen kollektiv och till gagn för fler än den enskilde individen. Årets konferens gick av stapeln vid Högskolan Väst den 19-20 april. Under konferensen visades en stor bredd av arbeten upp. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. I denna utgåva återfinns alla presentationer i form av papers alternativt abstracts. Syftet med denna rapport är att sprida resultat över ämnes-/institutions- och lärosätesgränser.
URI: http://hdl.handle.net/2320/10887
ISSN: 1653-1396
Sustainable development: -
Appears in Collections:Rapport från Västra Götalands högskolor

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation