University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science (BHS) >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (BHS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11001

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nilsson_3.pdf97.18 kBAdobe PDFView/Open
Title: Biblioteken, litteraturen och läsaren
Authors: Nilsson, Skans Kersti
Editors: Carlsson, Ulla
Johannisson, Jenny
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Issue Date: May-2012
Citation: Läsarnas marknad, marknadens läsare. En forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen
ISBN: 978-91-86523-42-8
Pages: 151-162
Publisher: Nordicom, Göteborgs universitet
Media type: text
Publication type: book chapter
Subject Category: Subject categories::Humanities
Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary
Strategic Research Area: Library and information science
Abstract: Nordicom, Göteborgs universitet, har på Litteraturutredningens uppdrag utarbetat en forskningsantologi - Läsarnas marknad, marknadens läsare - som i förstone utkom i SOU-serien (SOU 2012:10). Den trycktes i en liten upplaga och för att tillgodose de förfrågningar som har kommit till Nordicom utges antologin på nytt. Några nya artiklar har tillkommit. // Bokens och litteraturens ställning har varit föremål för flera statliga utredningar genom åren och oomtvistad är den kulturpolitiska betydelse boken tillskrivs ur ett demokratiperspektiv. En återkommande fråga är hur boken skall kunna hävda sig i konkurrens med allt det nya som följer med teknologiutvecklingen - något som i högsta grad anses ha konsekvenser för såväl läsare som marknad. Antologin innehåller analyser av utvecklingen på detta område utifrån många olika frågeställningar i digitaliseringens tidevarv. // I antologin medverkar en rad forskare som har sin bakgrund i så skilda discipliner som sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, litteraturvetenskap, historia, nordiska språk samt biblioteks- och informationsvetenskap.
Sponsorship: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås; Swedish Cultural Policy Observatory (Swecult), Linköpings universitet.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11001
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (BHS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation