University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11060

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lager Lundin.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Title: ETABLERING AV EN MODEBUTIK I EN MEDELSTOR SVENSK STAD
Authors: Lager, Emma
Lundin, Linda
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 4-Jul-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
Industriell ekonomi - affärsingenjör
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
Keywords: Etablering
detaljhandel
Abstract: Intresset kring mode är stort i Sverige och handeln med detaljhandelsvaror ökar för varje år. Det senaste året har dock varit tufft för många företag i branschen, både nationellt och internationellt. Rapporter visar att handeln ökar totalt sett i landet, men att det finns stora regionala skillnader. Storstäderna i landet ökar mest både befolkningsmässigt och handelsmässigt, på bekostnad utav övriga regioner. Rapporter visar även att trenden går mot att de mindre lokala butikerna blir färre och de stora butikskedjorna ökar sin utbredning världen över. Syftet med uppsatsen är att beskriva och försöka förklara om en mellanstorstad i Sverige har de förutsättningar som krävs för att etablera en butik från en världsomfattande modekedja, varvid huvudsakligen kvalitativ metod använts. Avgränsning har gjorts till staden Borås, som är den fjortonde största staden i landet och som är känd för sin textila historia. Undersökningar, i form utav bland annat en intervju med Borås Stad, har genomförts för att ta reda på om förutsättningarna finns för att etablera en ny butik i staden och vad som görs för att göra stadens handel mer attraktiv. Ytterligare en avgränsning har gjorts med avseende på företag, där ZARA omfattas utav denna studie. En enkätundersökning har genomförts för att finna svar på vilka krav företaget har inför en nyetablering och för att se om Borås som stad motsvarar dessa krav. Dessutom har en enkätundersökning utförts på företagets målgrupp i staden, för att se om intresset finns för ännu en butik i Borås och om intresset finns för just ZARA. Slutsatsen som har dragits är att Borås idag inte uppfyller ZARA’s krav på butiksläge, men att det ser ljust ut för framtiden då nya butikslägen kommer att kunna erbjudas vid en inplanerad expansion utav handelsmarknadsplatser. Dessutom finns intresset för ZARA hos företagets målgrupp i staden.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11060
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation