University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11062

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Van Bui Lindqvist.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open
Title: Processkartläggning CBI Betonginstitutets ledningssystem
Other Titles: Process Mapping CBI Concrete Institute’s Management System
Authors: Van Bui, Emily
Lindqvist, Maria
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 4-Jul-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap
Industriell ekonomi - affärsingenjör
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
Keywords: Process
processkartläggning
ledningssystem
förbättringsarbete
Abstract: CBI Betonginstitutet är idag i en expansionsfas med en strävan att värna om den globala hållbarheten som medför större förväntningar på företaget och ökade krav från samhället som i världen. För att konkurrera i näringslivet medför detta en förändring i verksamheten och i verksamhetens processer. Detta ger ökad medvetenhet i helhet hos medarbetaren för att samverka i organisationen och internationellt. För att kunna förbättras krävs det gemensam förståelse från samtliga medarbetare oavsett titel, där de gemensamt utvecklas kring organisationen mål och visioner. Syftet med examensarbetet är att hjälpa CBI med sammanställning av deras huvudprocesser i ledningssystemet samt en enkel överskådlig processkarta som smidigt kan integreras i SP:s verksamhet. Rapporten ger en redogörelse hur teori och praktiskt genomförande skiljs åt. Material till examensrapport, fick fram genom att studera CBI ledningssystem och genom litteraturstudier samt avslutande intervjuer med medarbetare. Resultatet utgår från medarbetarnas beskrivning av deras arbetsmoment, därifrån skapades en processkarta för huvudprocesser och delprocesser som grund till CBI ledningssystem. Visar även hur huvudprocessen provning & kontrolls, ackrediterad verksamhet, delprocesser har minskat från nio stycken till fem stycken delprocesser. I framtida arbeten med förbättring och fortsatt utveckling av processer för att få en smidig värdeskapande kedja av flöde och för medarbetare att se helheten i organisation. Där ledningens mål och visioner speglas ner i verksamheten och utvecklandet av processer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11062
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation