University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11146

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KSAI05 .pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open
Title: Mobilapplikationsutveckling med en användarcentrerad designfilosofi – enligt ISO 9241-210
Other Titles: Mobile application development with a user-centred design philosophy – with ISO 9241-210
Authors: Aho, Jim
Höijer, Hans
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 1-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KSAI05
Programme: Systemarkitekturutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: ISO 9241-210
ISO 9241-11
mobilapplikationsutveckling
iOS
Apple App Design Strategies
användbarhet
iPhone
Abstract: Marknaden för smartphones har vuxit stort under de senaste åren och även utveckling av applikationer till dessa. Då utveckling av applikationer för smartphones skiljer sig från traditionell utveckling så passar inte traditionella utvecklingsprocesser för utveckling till smartphones på ett optimalt sätt. Denna studie undersöker mobilapplikationsutveckling med fokus på användbarhet. Då det råder brist på systemutvecklingsprocesser för mobilapplikationsutveckling så vill denna studie utvärdera ISO standarden ”ISO 9241-210 – Användarcentrerad design för interaktiva system”. Denna standard är en samling av riktlinjer och krav för generell systemutveckling. Studien utvärderar därför lämpligheten att använda ISO 9241-210 för utveckling av mobilapplikationer, då fokus ligger på användbarhet. En prototyp för iPhone utvecklades med ISO 9241-210 som bas och utvärderades sedan för att se om användbarheten var acceptabel. Författarna utvärderade också hur ISO 9241-210 riktlinjer hade implementerats i utvecklingen av prototypen och även utvärderat om riktlinjerna i Apples App Design Strategies har motsvarande riktlinjer i ISO 9241-210. Slutsatsen är att ISO 9241-210 är en bra grund att stå på vid utveckling av mobilapplikationer men att det finns några riktlinjer som kan ges mer eller mindre fokus, beroende på projektets omfattning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11146
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation