University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11175

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE25.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Title: Skänka eller slänga? Unga kvinnors syn på avyttring av kläder
Other Titles: Donate or throw away? Young women’s view on disposal of clothing
Authors: Björnman, Amelie
Kaloper, Irma
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 7-Aug-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
2012CE25
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Kvinnor
kläder
konsumtion
avyttringsalternativ
avyttringsbeslut
Abstract: Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där trender ständigt förändras, vilket medfört att konsumenter alltid efterfrågar det senaste som finns på marknaden. Klädföretag tillhör den bransch där det populära ”fast fashion” modet blivit alltmer vanligare och innebär att nya klädkollektioner erbjuds från vecka till vecka. Det har framkommit från olika håll att den ökade klädkonsumtion är en bidragande faktor till dagens hälso- och miljöproblem. Unga kvinnor klassificeras som den konsumentgrupp som vill följa med i modetrenderna och konsumerar därför mest kläder. Det är svårt att minska konsumenters klädinköp och fokus borde därför riktas mot vad konsumenter gör med sina kläder som inte längre används. Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar och styr unga kvinnors val att göra sig av med sina avlagda kläder samt hur de väljer att avyttra sina klädesplagg. Resultaten ska vara till hjälp för berörda aktörer, såsom kommuner, välgörenhetsorganisationer och klädföretag då dessa har möjlighet att påverka konsumenters beteende vid avyttring av kläder. Studien bygger på en kvalitativ undersökning. Tre fokusgruppsintervjuer med fem till sex respondenter i varje grupp har genomförts, med kvinnor i åldrarna 20 till 29 år. Av studien framgår det att unga kvinnors beslut om avyttring främst påverkas av deras relation till kläder. Relationen kännetecknas av hur väl ett klädesplagg överensstämmer med en individs självbild och identitet eller om klädesplagget symboliserar något betydelsefullt i konsumentens liv. Vidare inbegriper relationen även av hur plagget har införskaffats, närmare bestämt, om en konsument har fått det av någon speciell eller om klädesplagget kostade mycket vid inköpstillfället. Ett avyttringsbeslut påverkas även av ett klädesplaggs funktionalitet, användbarhet, skick och kvalitet. När det kommer till hur unga kvinnor avyttrar sina kläder spelar tillgänglighet och närhet av de olika avyttringsalternativen en betydande roll. De vanligaste avyttringsalternativen är att skänka, dela eller slänga sina kläder.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11175
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation