University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11182

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE23.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
Title: Lyxfru som livsstil – Hur den kvinnliga konsumenten identifierar sig med livsstilen
Other Titles: Luxury housewife as a lifestyle – How the female consumer identify with the lifestyle
Authors: Nilsson, Elin
Löfberg, Evelina
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 7-Aug-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
2012CE23
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Livsstil
blogg
sociala medier
lyx
marknadsföring
Abstract: Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva samt analysera hur svenska kvinnliga konsumenter uppfattar och förhåller sig till den presenterade livsstilen. Vidare är syftet med uppsatsen att ta fram en modell för analys av livsstil, med denna modell som verktyg kan vi analysera livsstil som presenteras via publicerade bilder i bloggar. Design och metod: Studien presenterar en kvalitativ analys, i form av en innehållsanalys samt fokusgruppsintervjuer. I det inledande stadiet identifieras bloggar samt talespersoner som uppfyller de kriterier som tagits fram för livsstilsbloggar. Sedan sorterades bloggbilderna i olika kategorier. Sedan kvantifieras bloggbilderna i respektive kategori för att sedan genom innehållsanalys analysera innehållet i de olika kategorierna. Genom fokusgruppsintervjuer analyseras och diskuteras materialet av svenska kvinnliga konsumenter från olika åldersgrupper. Resultat: En utförlig studie av livsstil presenterat via bilder där de mest användbara livsstilsteorierna förankrats i en egen framtagen livsstilsmodell. Den lyxlivsstil som presenteras karaktäriserar av lyx, ytlighet, karriär och familjeliv. Yngre svenska kvinnliga konsumenter identifierar sig med den presenterade livsstilen. Livsstilsbloggar kan med fördel användas som marknadsföringskanal. Värde: Resultatet från studien kompletterar tidigare studier utförda kring livsstil och livsstilsbloggar. Studien är av relevans för forskare samt företag som söker fördjupande kunskap inom livsstilsegmentet och kommunikation via bloggar samt bilder. Resultaten är dessutom relevanta för bloggare som vill fördjupa sig i hur de kan kommunicera livsstil samt värderingar till läsarna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11182
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation