University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11191

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF11.pdf749.13 kBAdobe PDFView/Open
Title: Vindkraftverk – Hur vindkraftsprojektering påverkar bostadsmarknaden
Other Titles: Wind turbines - The impact of wind powers on the property market
Authors: Larses, Elin
Hermansson, Ida
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 8-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KF11
Programme: Kandidatutbildning i företagsekonomi
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Vindkraftsetablering
Bostadsmarknad
Fastighetsmäklare
Kommuner
SWOT-analys
Abstract: Syfte: Att undersöka problematiken kring hur vindkraftsprojektering påverkar bostadsmarknaden. Vad har spekulanter för attityd till fastigheter vid etablerad och planerad vindkraftverk? Vad finns det för fördelar samt nackdelar i vindkraftsetableringen utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv? Vad har fastighetsmäklare för erfarenheter av fastighetsförsäljningar vid etablerad och planerad vindkraft? Metod: Kvalitativ studie med tre semistrukturerade personintervjuer, fem strukturerade telefonintervjuer samt en strukturerad e-postintervju. Dessa har vi återberättat i berättelser där samtliga respondenter har påhittade namn för att skydda deras intresse. Resultat: Styrkor vindkraftsetablering medför är att det bidrar till att minska utsläpp och öppnar upp för en ny marknad då många exploatörer vill investera och etablera vindkraftverk. Oro hos medborgare och spekulanter till fastigheter i närheten av planerad och etablerad vindkraft i nuläget kan betraktas som en nackdel. Det resulterar till reducerade fastighetspriser på bostadsmarknaden där vindkraft anträffas. Slutsats: Vindkraftverk är ett bra alternativ till dagens största energikällor. Fastighetsmäklare har märkt av en negativ påverkan på bostadsmarknaden. Kommuner har mött motstånd till vindkraftsetableringar på grund av den inverkan som vindkraftverk har på sin omgivning. Statistik över försäljningar av fastigheter i närheten av etablerad och planerad vindkraft kan öka kunskapen om hur mycket vindkraftverk påverkar fastighetsaffärer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11191
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation