University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11205

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Adolfsson_Sadettan111123.pdf460.71 kBAdobe PDFView/Open
Title: Svenska som andraspråk, en studie om språkmetodik i förskolan och förskolklassen
Other Titles: Swedish as a second language, a study about language methods in preschools
Authors: Adolfsson, Martin
Sadettan, Sengmani
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 9-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2011
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: svenska som andraspråk
undervisningsmetoder
mångkultur
Abstract: Bakgrund I vår undersökning kommer vi att belysa olika områden som är relevanta till det fenomen som är i fokus i vår studie. Vi kommer även att lyfta fram olika metoder som används ute i verksamheterna och vi lyfter även fram kultur, modersmålets betydelse och olika undervisningsmetoder. Syfte Vi ville genom vår studie ta reda på hur pedagoger arbetar med svenskundervisning för barn med svenska som andraspråk. Vi vill också ta reda på vilka metoder som pedagoger använder i förskolan och i förskoleklassen. Metod Studien bottnar i en fenomenografisk ansats. Detta är en kvalitativ undersökning och vi gjorde intervjuer med pedagoger i förskolan och i en förskoleklass för att komma fram till vårt resultat. Resultat Resultatet visar att pedagoger i förskolan och i förskoleklassen har samma värderingar är det gäller svenska som andraspråk. Dock anser pedagogerna att det saknas tillräckligt Med resurser för att nå den optimala inlärningsmiljön i skolorna. Metoderna för svenskinlärningen som används i förskolan och i förskoleklassen bygger oftast på samma grundtanke.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11205
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation