University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11207

Files in This Item:

File Description SizeFormat
corneliussen110829.pdf492.5 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att skapa motivation och lust för matematik i grundskolans tidigare år
Other Titles: To create motivation and a lust for learning mathematics during the earlier years
Authors: Corneliussen, Hanne
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 9-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2010
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: lust
motivation
matematik undervisning
kvalitativ metod
Abstract: BAKGRUND: Motivation och lust är två viktiga faktorer för att elever ska känna och bevara lusten för matematik. För att eleverna ska ta till sig kunskap krävs ett samspel mellan både elev lärare och den miljö de vistas i. Lärarnas förhållningssätt till matematiken och till eleverna har också stor betydelse för deras prestation i matematik. SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur fyra lärare menar att de undervisar för att skapa lust och behålla motivationen i ämnet matematik, hos sina elever i årskurserna 3 till 6. METOD: Min studie är en kvalitativ undersökning där jag använt intervju som redskap. RESULTAT: Studien visar tydligt att lärarna är överens om vad bristen på lust och motivation beror på. Uppfattningen är att detta bland annat beror på brist på tillgång till bättre material, lektionernas utformning och på lärarnas attityder.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11207
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation