University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11209

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gashi_vestlund120625.pdf666.8 kBAdobe PDFView/Open
Title: Syns vissa barn mer än andra? - om inåt och utåtagerande barn i förskolan
Other Titles: Are some children more noticeable than others? - about inwards and outwards behavior of children in preschool
Authors: Edfors Vestlund, Johanna
Gashi, Edona
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 9-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: bemötande
förhållningssätt
förskola
inåtagerande beteende
utåtagerande beteende
Abstract: Bakgrund I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning och litteratur om inåt- och utåtagerande barn som visar olika beteenden, samt hur pedagogernas förhållningssätt och miljön påverkar barn med dessa beteenden. Syfte Syftet med vår studie är att få en uppfattning av några pedagogers syn på hur beteendet hos inåt och utåtagerande barn avspeglas i verksamheten. Samt olika faktorer som kan påverka, så som förhållningssätt, bemötande, miljö och stereotypa könsroller. Metod I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi använt oss av intervju som redskap. Vi har intervjuat sex pedagoger från två olika förskolor i Västra Götaland. Resultat Pedagogerna menade att man måste se vad det kan vara för bakomliggande faktorer till ett inåt- eller utåtagerande beteende. De ansåg även att barn som var utåtagerande var lättare att märka av i en grupp medan de inåtagerande barnen tar längre tid att uppmärksamma. Resultatet visade även att det fanns olika åsikter kring flickors respektive pojkars beteenden och att pedagogernas bemötande samt förhållningssätt har en central roll i arbetet med inåt- och utåtagerande barn. Samtliga pedagoger menade även att miljön var en påverkande faktor.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11209
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation