University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11210

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Johansson_Olofsson110204.pdf331.64 kBAdobe PDFView/Open
Title: Geografididaktik eller gamla traditioner? - En studie av geografiundervisningens innehåll.
Other Titles: Geography education or old traditions
Authors: Johansson, Katarina
Olofsson, Camilla
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 9-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2010
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: didaktik
geografi
traditioner
Abstract: Bakgrund Vi har valt att beskriva geografi med hjälp av tre olika indelningar. Dessa är bildningsämne, skolämne och vetenskaplig disciplin. Den forskning vi tagit del av är förhållandevis gam-mal, detta med anledning av att det inte finns mycket nyare forskning inom geografididaktik. Skolämnet geografi har tappat kontakt med den vetenskapliga disciplinen och detta har lett till att geografiundervisningen har stagnerat och att den har sin identitet i regionalgeografi. Syfte Syftet med vår studie är att undersöka hur ett antal lärare i år 4-5 väljer innehåll och varför de väljer detta innehåll när de undervisar i ämnet geografi. Metod Vi har använt oss av en kvalitativ intervju. Intervjuerna genomfördes i sex olika skolor och med tio lärare som alla undervisar i år fyra och/eller fem. Resultat Det vi kan utläsa av resultatet är att lärare baserar sin geografiundervisning i huvudsak på traditioner och lokala skolplaner. Anledningarna är flera bl.a. en starkt rådande tradition, bristen av tid samt outbildade geografilärare. Tillfälligheter som miljökatastrofer och extrema väderleksförhållanden tycks också styra innehållet mer än läroplanen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11210
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation