University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11213

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2012_40.pdf305.17 kBAdobe PDFView/Open
Title: Interiör och design på patientrummet: Vilken betydelse har den för patienten?
Authors: Engström Andréasson, Annika
Magnusson, Monika
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 13-Aug-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2012:40
Programme: Sjuksköterskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: patientrum
atmosfär
design
patienttillfredsställelse
vårdmiljö
välbefinnande
Abstract: Sjukhusets interiör och design i patientrummet är en viktig del som kan förbättra det känslomässiga välbefinnandet och bli en tillgång för patienten eller ge motsatt effekt om den fysiska miljön är bristfällig. Syftet med examensarbetet är att beskriva vilka aspekter i vårdrummet som är av betydelse för patienters upplevelse av sin vårdtid. Hur sjukhusrummets interiör och atmosfär påverkar patienten både fysiologiskt och psykologiskt är av intresse för oss som sjuksköterskor, därför gjordes denna litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. I resultatet identifierades tre olika teman: rummets utformning, fysisk miljö och social miljö. Analysprocessen har genomförts enligt modell från Axelsson (2008). Den psykologiska dimensionen av patientens upplevelser i patientrummet har stor betydelse för dennes välmående och tillfrisknande. En god, fungerande interiör som var ren och fräsch påverkade patientens uppfattning av omvårdnaden positivt. Fönster med mycket ljus inne på patientrummet påvisade positiva effekter för patienten. Ljusets effekt kunde reducera användningen av smärtstillande medel till patienterna. Tillgång till natur och växter gav en ökad känsla av välbefinnande och minskade smärta, ångest och stress. Att reducera ljud för att patienten skulle kunna komma till ro och få sömn var viktigt för tillfrisknandet och återhämtandet. Avsevärda sömnstörningar är förenade med och en bidragande faktor till flera sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och depression. Kunskap om hur patienten påverkas och upplever den fysiska och sociala miljön inne på patientrummet, ger sjuksköterskan i sin profession möjlighet att kunna tillgodose patientens behov så att ett välbefinnande upplevs.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11213
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation