University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11216

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2012_5.pdf332.34 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att överflyttas från IVA till vårdavdelning: En intervjustudie om patienters upplevelser
Authors: Beckman Sjökvist, Elisabeth
Tait, Clive
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 14-Aug-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2012:5
Programme: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: intensive care
transfer
experience
discharge
general ward
Abstract: Att flyttas från intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelningen kan ur patientens perspektiv leda till olika upplevelser, båda positiva och negativa. Själva överflyttningen kan ge ångest, oro och otrygghet till patienterna men kan också upplevas som positivt och oproblematiskt. Överflyttningen till vårdavdelningen kan vara abrupt eller välplanerat och detta kan påverka patienternas upplevelse och känsla. Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av överflyttning från IVA till vårdavdelning. Kvalitativ metod användes med intervjuer som datainsamlingsmetod där nio patienter intervjuades. Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att överflyttningen upplevdes som ett steg i vårdprocessen. Patienterna i studien visade en positiv syn överlag men hade inte så stark upplevelse av själva överflyttningen. Skillnader hos de olika avdelningarna på sjukhuset var en stor del av det som kom fram under intervjuerna. Ingen negativ upplevelse har framkommit i studien angående själva överflyttningen utan patienterna tyckte att det var en del i själva vårdprocessen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11216
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation