University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >
Vetenskap för profession >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11287

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vetenskapfp21.pdf8.51 MBAdobe PDFView/Open
Title: I begynnelsen var ordet: ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi
Authors: Nyström, Maria
Department: University of Borås. School of Health Sciences
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Vetenskap för profession;21
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Nursing
Strategic Research Area: Integrated nursing science
Abstract: I ett introducerande avsnitt presenteras vårdvetenskap, det ämne som forskningen vilar på. Därpå följer en kortfattad filosofisk och psykologisk betraktelse av människans så unika språkliga förmåga. Efter en kort översikt av hjärnskador som kan leda till afasi följer ett kapitel där rapportens hermeneutiska forskningsansats beskrivs. Därefter ägnas resten av utrymmet åt de verkliga experterna, de afasidrabbade och deras familjer. Resultaten av två intervjustudier presenteras i tre kapitel med fokus på afasins existentiella innebörd, att bistå vid afasi, samt att vara närstående. Personliga berättelser tolkas i ett försök att hitta både individuella variationer och gemensamma mönster i en tillvaro där vardagen präglas av ett allvarligt funktionshinder med varierande behov av hälso- och sjukvård eller kommunala stödinsatser.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11287
ISBN: 978-91-85659-84-5
ISSN: 1654-6520
Sustainable development: -
Appears in Collections:Vetenskap för profession

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation