University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Magisteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11294

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HoffmannBirgersson.pdf785.65 kBAdobe PDFView/Open
Title: Didaktik eller lärande teori - om lärares professionella utveckling
Other Titles: Teaching and learning theory - on teachers´professional learning in a learning study
Authors: Hoffman Birgersson, Vicky
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 20-Sep-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
2010
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: lesson study
learning study
variationsteori
praxisnära forskning
Abstract: Bakgrund: Läraryrkets komplexitet och bristen på lärares teoretiska förankring öppnar för att i en variationsteoretisk ram fokusera ett lärandeobjekt som ett sätt att utveckla lärarnas lärande samt lärarprofessionen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka några lärares föreställningar om innehållet i deras undervisning, deras föreställningar om elevernas lärande samt hur detta innehåll gestaltas under en lesson/learning study. Metod: Genom deltagande i planerings- och analysmöten samt genom observationer studeras lärarnas samtal om och deras gestaltningar av ett innehåll i vad som kan sägas vara en mix av en lesson study och en learning study. Resultat: Lärarnas samtal under planeringsarbetet och genomförandet kännetecknades av en låg grad av teorianknytning, där innehållets strukturella aspekter inte synliggjordes. I lärarnas samtal synliggjordes inte heller elevernas lärande vilket däremot kom till uttryck i undervisningssituationerna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11294
Appears in Collections:Magisteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation