University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11381

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.10.4.pdf5.92 MBAdobe PDFView/Open
Title: Kappor inom damkonfektion - från grund till modell
Other Titles: Coats in women´s wear - from base pattern to style sample
Authors: Edberg, Jennie
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 4-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.10.4
Programme: Designteknikerutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
image
Keywords: grundmönster
passform
kappa
gradering
produktspecifikation
PDM
mönsterkonstruktion
basic pattern
fitting
coat
grading
product specification
pattern making
Abstract: Bakgrunden till rapporten var att det företag som medverkat i studien ville utveckla ett grundmönster för damkappor. Syftet med arbetet blev därför att utarbeta ett grundmönster med två ärmtyper som graderas mellan storlek 32-50, samt konstruera en kappmodell från samma grund. Utöver detta skulle även detaljkonstruktioner och specifikationer utformas. Frågeställningarna som styrde arbetet kretsade därför kring hur man på bästa sätt tar fram detta. All konstruktion utfördes i Lectra´s Modaris. För att ta fram grundmönstret jämfördes två arbetssätt för att sedan välja en av de grunder som konstruerats. Efter detta gjordes nödvändiga ändringar utifrån avprovningar. Kappmodellen utarbetades genom kompletterande detaljkonstruktioner utifrån grundmönstret. Även de fristående detaljkonstruktionerna utformades på samma sätt. Specifikationerna togs fram i företagets PDM-system Quest PDM. Passformen hos grundmönstret blev god, ett mindre balansfel kan dock finnas kvar. Kappmodellen som syddes upp av produktionskontoret i Litauen motsvarade kraven. Ståkragen bland detaljkonstruktionerna kunde förbättrats, annars uppfyller även dessa konstruktioner kraven. Specifikationerna från Quest PDM visade krav och instruktioner tydligt. Dock var det problematiskt att använda flera olika ritprogram inom systemet. The background for this report was that the company cooperating with me wanted to develop a basic pattern for women´s coats. The purpose of this study was to construct a basic pattern with two types of sleeves to be graded in the sizes 32-50 and use the basic pattern to create a women´s coat. Beside this, coat details and product specifications should be produced. Lectra´s CAD-program Modaris is used for pattern construction. To create the basic pattern two different construction methods was used, and one of them chosen for further developing. The coat was developed from the basic pattern through additional constructions. The separate detail construktions was created be the same method. The companys PDM system Quest PDM was used to form the product specifications. The fit of the basic pattern was good, a minor balance fault might still remain. The coat sewn by the companys production office in Lithuenia met the requirements. The standing straight collar could be further improved, the other detail constructions lived up to the standars. The product specifications from Quest PDM showed the instructions and demands clearly. Unfortunately there was a problem using different illustration software within the system.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11381
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation