University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11382

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.12.14.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
Title: Köpbeteende – Den svenska kundens benägenhet att handla ekologisk bomull
Other Titles: Consumer behavior - The Swedish customer's willingness to buy organic cotton
Authors: Gustafsson, Sofia
Wahlström, Tove
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 4-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.12.14
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: ekologisk bomull
köpbeteende
bomull
cotton
organic cotton
Abstract: Syftet med vår uppsats var att undersöka vilken kunskap den svenska konsumenten har om ekologisk bomull samt om de handlar kläder av ekologisk bomull. Vi genomförde en enkätstudie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Enkätundersökningen utfördes i centrala Göteborg vid fem tillfällen under april. Både män och kvinnor mellan 20-60 år tillfrågades. Vid analysen av enkäterna valde vi att ta ut statistik i diagram och tabeller. Vi analyserade även de öppna frågorna genom att göra en beskrivande analys där vi tog ut återkommande svar. Resultatet indikerar på skillnader mellan män och kvinnors köpbeteende av ekologiska bomullskläder. Även intresse och kunskap varierade mellan könen. Resultatet visar att design och priset på plagget är viktiga faktorer som spelar in om den svenska konsumenten ska handla kläder av ekologisk bomull. I diskussionen diskuteras skillnader mellan kvinnor och mäns köpbeteenden enligt vårt resultat. Även vissa skillnader i svaren mellan de olika åldersgrupperna tas upp. Our purpose was to examine the awareness of organic cotton amongst Swedish consumers and whether or not they purchase products made with organic cotton. We carried out a survey with a qualitative method and quantitative segments. In central Gothenburg, we asked men and women, between the ages of 20-60 to fill out our questionnaire. This was carried out within five occasions in April. Upon analysis of the completed questionnaires, we chose to withdraw statistics using diagrams and tables. We also analysed the open questions by doing a descriptive analysis and pick out reoccurring answers. Our results indicate the differences in habitual consumerist behaviour between men and women when purchasing organic cotton. The interest and knowledge of the subject varied noticeably between the sexes. The result shows us that the design and the price of the product are important factors when the consumer is faced with the option of purchasing organic cotton. During our discussion, we bring up the differences between male and female consumerist behaviour. We also discuss how differential the questionnaires were between the age-groups.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11382
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation