University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11387

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.12.11.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Title: Textila material
Other Titles: Materials of textile
Authors: Fahlén, Sara
Nädele Ljungqvist, Josefa
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.12.11
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: textila material
handbok
underkläder
materials of textile
handbook
underwear
Abstract: Under ett samarbete med underklädesbutiken Bornevings har information om textila material tagits fram. Butiken erbjuder alltid god service när det gäller utprovning av plagg men saknar baskunskaper om textila material och hur de tillverkas. Textil informationen har tagits fram för att underlätta detta problem. Kunskapsbristen kommer nu att eliminerats så personalen kan erbjuda den bästa servicen. För att få reda på hur informationen på bästa sätt skulle redovisas för butiken studerades pedagogik. Inlärning fungerar olika för alla, vissa tar till sig bilder medan andra lättare kan registrera text. Lärande äger rum mellan minst två personer. Det ena kan vara i form av en skrift, till exempel en bok. För att kunna ställa sig kritisk till ämnen krävs först kunskap. All kunskap är positiv för individen och ligger till grund för ens förutsättningar i livet. För att personalen hela tiden ska kunna gå tillbaka till den information som tagits fram till butiken har informationen valts att redovisas i ett tryckt format. Resultatet blev en handbok. Den innehåller information om materialen som varorna i Bornevings butik består av. Material som tas upp är bomull, polyester, polyamid, elastan, modal, viskos, lyocell, ull och silke. I handboken beskrivs det grundläggande om hur ett material blir till, alltifrån fiberstadiet till tillverkningsprocesser såsom väv och trikå, samt hur de olika metoderna kan påverka slutresultatet. Handboken gavs ut till en urvalsgrupp av olika ålder, kön och yrke. Det för att kontrollera textens nivå så att den var enkel att ta in och att fackord eliminerats. Allt för att skapa en så enkel och informativ text som möjligt. During collaboration with the underwear store Borneving has information on textile materials been developed. The store always offers excellent service when it comes to try out the best fit of garments but lacks basic knowledge of textile materials and how they are made. A textile handbook has been produced to prevent this problem. The lack of knowledge will now be eliminated so the staff can provide the best service. To find out how the information in the best way would be presented for the store were pedagogy studied. Learning works differently for everyone. Some will remember pictures while others can more easily register text. Learning takes place between at least two people. One person may be in the form of a book. In order to be critical to subjects it requires knowledge. All knowledge is positive for the individual and forms the basis of one's opportunities in life. In order so the staff all the time can go back to the information generated to the shop the information has been selected to be presented in a printed format. The result of this was a handbook. It includes information about materials to which the goods in Bornevings shop consists of. Materials covered are cotton, polyester, polyamide, elastane, modal, viscose, lyocell, wool and silk. The handbook describes the basic of how a material is created, from fiber through to manufacturing processes such as woven and knitted, and how the different methods can affect the final result. The handbook was distributed to a select group of different age, gender and occupation. This was to control the text's level so it was easy to take in and that technical terms are eliminated. All to create a simple and informative handbook as possible.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11387
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation