University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11389

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.12.1.pdf747.14 kBAdobe PDFView/Open
Title: Från spill till produkt
Other Titles: From waste to product
Authors: Pålsson, Lisa
Odqvist, Caroline
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.12.1
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
image
Keywords: textil
spill
återanvändning
Röda Korset
kriminalvården
textile
waste
recycling
Swedish Red Cross
Abstract: Detta arbete har sin utgångspunkt i ökad återvinning och minskning av sopberg. Ett exempel som vi har använt oss av i vår forskning är ett samarbete mellan Röda Korset och Kriminalvården. Varje år slängs 25 % av de textilier som välgörenhetsorganisationer får in och dessa sopberg skulle man kunna minska genom ökad återvinning. Kriminalvården har registrerat ett varumärke som heter Made in Jail, vilka tillverkar köksrelaterade produkter. Syftet med det här arbetet blev därför att utveckla idéer till hantverksprodukter som slukar mycket spill. Valet av metod blev kvalitativa intervjuer, som utfördes med tre personer med olika kopplingar till arbetet. Ett studiebesök utfördes även som inspiration, där det fanns uppslag till produkter, färger och design. Från dessa undersökningar skapades en kravspecifikation som ligger till grund för resultatet. Resultatet blev två produktförslag, en trasmatta och en lappmatta. Under resultatdelen ges förslag på hur spillet ska sorteras, bde materialmässigt och färgmässigt. Trasmattan är en idé där tjockare material och knappar kan användas. Lappmattan är en ny idé där tunnare material används till rutorna och linningar kan klippas till fransar. Slutligen förklarar vi varför dessa produktidéer skulle kunna minska sopbergen. This paper is based on an aspiration to increase recycling and reduce the mountains of waste. An example that we have used in our research is the collaboration between Swedish Red Cross and Kriminalvården. Each year, 25 % of the textiles which charities receive become garbage and those mountains of waste could be reduced through increased recycling. Kriminalvården has registered a brand called Made in Jail, which manufactures kitchen related products. The purpose of this paper is therefore to develop ideas for handicraft products using as much waste as possible. The choice of method was qualitative interviews, with three people with different connections to the collaboration. A study visit was also made as an inspiration, where ideas for products, colors and design were found. From these studies a specification was created, which form the basis for the result. The result was two product ideas, a rag rug and a carpet inspired by patchwork quilt. We give suggestions on how to sort the waste, both materially and color wise. The rag rug is a viable idea where thicker materials and buttons can be used. The patchwork rug is a new idea where thinner materials are used to create the squares and waistbands can be cut into fringes. Finally, we explain how these product ideas could help to reduce the mountains of waste.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11389
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation