University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11392

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.2.13.pdf554.82 kBAdobe PDFView/Open
Title: Återvinning av textil
Other Titles: Textile recycling
Authors: Hagnell, Martina
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012.2.13
Programme: Textilingenjörsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: textil återvinning
textilavfall
fiberåtervinning
textile recycling
textile waste
fiber recycling
Abstract: Syftet med rapporten var att studera möjliga återvinningstekniker för Ragn-Sells. För detta användes litteratursökning och intervjuer. Återvinningstekniker som studerats är mekanisk bearbetning, mekanisk återvinning, kemisk återvinning och viskostillverkning. Flera underklasser till dessa metoder studerades också, liksom flera sätt att tillverka återvunna produkter. Rapporten nämner ett urval av återvinningstekniker och försöker inte nämna alla tillgängliga återvinningstekniker. Återvinningsteknikerna har sorterats enligt prioriteringen i EU:s återvinningsdirektiv (2008/98/EG). Alla utom en teknik var genomförbar enligt den kunskap och teknologi som existerar idag. Fyra återvinningstekniker är inte lagliga i EU. En stor majoritet av återvinningsmetoderna är tekniskt genomförbara idag. Uppgifter saknas om det är tekniskt möjligt att tillverka viskos av återvunna textila fibrer. Återvinningsmetoder som berör att gräva ned textila fibrer från konsument i marken är inte tillåtna enligt EU-lagstiftning. The recycling techniques studied were mechanical processing, mechanical recycling, chemical recycling and regenerated fiber spinning. There were several subclasses to these recycling methods, and several ways of making recycled products. The study mentions a selection of recycling techniques and does not intent to mention all available techniques. Technical ways of recycling textile have been studied by literature review and interviews. The recycling methods have been sorted by the priority list in EU Directive on Waste (2008/98/EG). All but one method was feasible with the knowledge and technology available today. All but four recycling methods are legal in Europe. A great majority of the recycling techniques were found feasible with the technology and knowledge available today. Data has not been found in the case of using recycled fibers as raw material for making regenerated fibers. Recycling techniques which interfere with burying recycled fibers from consumer applications in the ground were found illegal in the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11392
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation