University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11395

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF17.pdf605.55 kBAdobe PDFView/Open
Title: Identitet, profil och image i modets ständigt föränderliga värld.
Other Titles: Identity, profile and image in the changeable world of fashion.
Authors: Fälth, Ella
Magnusson, Mathilda
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KF17
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Identitet
Identity
profil
image
profile
marknadskommunikation
image
market communication
modefluga.
hype.
Abstract: Problembakgrund: I modets föränderliga värld, med nya trender varje säsong, kan det vara svårt för svenska modeföretag att skapa sig en långsiktig stark position på den svenska modemarknaden. Tre företag aktiva på den svenska modemarknaden har valts ut för att undersöka hur de arbetar med identitet, profil och image för att behålla sin position på marknaden. Problemformulering: Hur arbetar de utvalda svenska modeföretagen med identitet, profil och image? Syfte: Att bidra till förståelse om hur svenska modeföretag kan arbeta med sin identitet, profil och image för att hålla sig kvar på marknaden. Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom djupintervjuer med de tre svenska modeföretagen Rodebjer, Brixtol och Uniforms for the dedicated. Parallellt har sekundärdata analyserats för att bidra till en djupare förståelse och en objektivare syn på företagen. Resultat/Slutsats: Det är ett ständigt samspel mellan identitet, profil och image. Där identitet är vem du är, profil vem du vill vara och image hur du uppfattas. För att lyckas skapa sig en långsiktig stark position på den svenska modemarknaden krävs en integration mellan begreppen. Utan en tydlig identitet är det svårt att profilera sig samt kommunicera på ett sätt så att en önskvärd image av modeföretaget skapas hos konsumenterna. Nyckeln till en framgångsrik positionering är att skapa så mycket överlapp som möjligt mellan identitet, profil och image.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11395
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation