University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11397

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF26.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Title: Är det något speciellt med ideellt ledarskap?
Other Titles: Is there anything special about nonprofit leadership?
Authors: Forsgren Fredblad, Carolina
Olsson, sanja
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KF26
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Ledarskap
Leadership
ledarskapsstil
ideell organisation
leadership style
nonprofit organization
Ideellt ledarskap
Röda Korset
Nonprofit Leadership
the Red Cross
Abstract: Ämnet ledarskap och ledarskapsstilar kan vid en första anblick ses som ett klart och tydligt begrepp som är enkelt att förstå. När man sedan applicerar dessa begrepp inom ramen för ideell verksamhet kan det också verka enkelt. Detta är dock inte fallet när man fördjupar sig i ämnet och börjar inse att ledarskap är ett komplext begrepp som innefattar en mängd olika saker och skilda teorier kring ledarskapsstilar som anpassar sig bäst i olika situationer. Röda Korset är en av många ideella verksamheter i Sverige och är en av det få ideella organisationer i landet som har en egen ledarskapsutbildning, där ledarskapet utifrån deras vision sprids och lärs ut. Intresset fångade oss när vi inom ramen för ledarskap, ledarskapsstilar samt ideell verksamhet ville se hur Röda Korsets ledarskapsutbildning utformats samt vilken ledarskapsstil de förmedlar. Ledarskapsstilen är inget självklart och uttalas inte i ord utan är mer en verkan av hur man vill att någonting skall ledas, och hur vill en ideell verksamhet ledas och av vem, är en fråga vi då ställt oss. Studien utgår ifrån den teoretiska referensramen att finna den ledarskapssyn som Röda Korset förmedlar genom sina kurser för ideellt ledarskap. Syftet med studien är att genom en granskning av kurslitteratur använt av Röda Korset, skapa förståelse för organisationens värderingar utifrån dess ledarskapsutbildningar. För att uppfylla vårt syfte har två utav Röda Korsets utbildningar inriktade mot ideellt ledarskap undersökts. Slutsatser som vi kommit fram till är att Röda Korset och dess utbildningar inom ideellt ledarskap borde inrikta sig mot en mer fokuserad utbildningsform. Där ledarskapet beskrivs utifrån alla dess delar men där det situationsanpassade ledarskapet utgör kärnan i teoribildningen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11397
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation