University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11398

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF29.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open
Title: Trådsmala och graciösa –en studie om skyltdockor
Other Titles: Super skinny and graceful –a study on mannequins
Authors: Lantz, Stina
Lilius, Mette
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KF29
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Marknadskommunikation
Visual Merchandising
Marketing
Visual Merchandising
Skyltdockor
Mannequins
Konsumenters attityder.
The customers attitude.
Abstract: Skyltdockor är ett exponeringsverktyg som har en lång historia inom klädsömnadsindustrin, en historia som genom decennierna förändrats och utvecklats för att attrahera konsumenterna på marknaden. Utseendet och skönhetsidealen som symboliseras har diskuterats och väcker idag, år 2012, stora debatter som är högaktuella. Syftet med forskningen är att studera den kvinnliga konsumentens associationer och attityd till skyltdockor på den svenska marknaden. Vi vill bidra till en ökad förståelse för marknadens attityder till skyltdockan ur ett företagsperspektiv, få en överblick över kommunikationskanalen och påvisa hur utformningen av skyltdockan ställs i relation till konsumentbeteendet. Forskningsfrågorna som behandlas i undersökningen är följande, hur ska skyltdockorna på den svenska marknaden utformas för att uppfattas som en effektiv exponerings- och kommunikationskanal. Vilka betydelsefulla argument är intressanta vid utformningen av en kvinnlig skyltdocka. Hur ska skyltdockan utformas för att attrahera den kvinnliga konsumenten och inge positiva associationer. För att besvara dessa frågor grundas studien främst på två genomförda fokusgrupper samt en enkätundersökning med respektive respondenter. Då den teoretiska referensramen var relativt outvecklad och outforskad inom området, skyltdockor, tar studien fasta på olika modeller som kan beskriva kommunikationen mellan företag och slutkonsument samt hur olika konsumentbeteenden kan påverka till ett köp. Den insamlade teorin utmynnar i en egen modifierad modell som beskriver kommunikationsflödet från en marknadskanal till konsument. Det material som vi fått in har gett utrymme för vidare analyser och med teorin som komplement har studien fångat kvinnornas verklighetsuppfattning både visuellt och via diskussioner. Resultatet och slutsatsen visar på att skyltdockan är ett tilltalande marknadsföringsverktyg i skyltfönstren som skapar olika associationer och attityder. Kvinnor är inte överens om hur vida utvecklingen ska utforma skyltdocksidealet för att tilltala alla men påvisar olika attityder och klarlägger att marknadskanalen inte alltid är bidragande faktor till ett köp.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11398
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation