University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11401

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2011.12.1.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Title: Overall - Produktutveckling inom barnkonfektion
Other Titles: Overall - Product development in children clothing
Authors: Gustafsson, Jennie
Olsson, Sofia
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 5-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2011.12.1
Programme: Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: overall
produktutveckling
produkt development
children
clothing
Abstract: Barnoveraller är ett specifikt område inom klädesbranschen. Det ligger lång produktutveckling bakom, som har pågår under ett flertal år, vilket har förbättrat slutprodukten vad det gäller material, beläggningar och sömnadstyper. I B-uppsatsen finner du lättare materialinformation, konstruktionsinformation, nationella samt internationella standarder, krav ställda ifrån tre olika företag och utav ”barnoverallskunden”. Det här samarbetet blir vårt försök att bidra till barnoverallsmarknaden. Vi har utgått ifrån vår referens, ett privatägt barnklädesföretag från Bollebygd, Sverige.1 De har gett oss möjlighet att få vara med i produktutvecklingsprocessen och leta förbättringar som kan gynna slutprodukten och 2bseen som företag. Det har också gett oss möjlighet att skänka något litet (en sammanställning) som kan användas av fler företag i liknande bransch och situation. 2bseen önskade sig ett samarbete där vår roll skulle innebära en fortsatt produktutveckling på befintliga produkter som i produktion fått ett och annat fel. Childrens clothing is a particular area of clothing business. There is a lot of product development behind the product, which has been going on for several years. As the case of materials, coatings and sewing operation there have been small but significant changes in the final product. This material is lighter information about fabric, design and standards (national and international). We have also made inquiries into the demands made from three different companies and from customers who buy overalls for their children. With this B-essay we wish to contribute to the children's overall market. We started from our reference, a private childrens clothing company from Bollebygd, Sweden. They have given us the opportunity to be involved in the products development process and look for improvements that could benefit their business, the final product and also to donate a small summary that other companies in a similar industry could benefit from. 2bseen, our reference in this B-essay wanted a partnership in which our role would be a continued product development of existing products in production which had a few things that wasn’t right.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11401
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation