University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11405

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012.10.7.pdf7.58 MBAdobe PDFView/Open
Title: Barnplagg i alla storlekar
Other Titles: Children in all sizes
Authors: Enoksson, Malin
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 8-Oct-2012
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2012.10.7
Programme: Designteknikerutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
image
Keywords: barnkläder
gradering
konstruktion
måttlistor
funktionsdetaljer
skid-set
dhildren’s wear
grading
construction
measurement charts
functional features
ski-set
Abstract: I studien tas måttlistor fram för tre barnplagg med funktionsdetaljer. Plaggen graderas för att kontrollera att skillnadsintervallerna är rimliga att skicka vidare till produktion. Studien genomförs mot ett företag som uppgiften utformas tillsammans med och som bidrar med material i form av tyg, provplagg att utgå ifrån, samt handledning. Metoden för studien är huvudsakligen experimentell forskning i form av avmätning, konstruktion, gradering och sömnad. Underlag för den experimentella forskningen består av litteratur. Huvudfokus ligger på gradering då plaggen i studien omfattar ett stort storleksspann innehållande 12 storlekar vilka är 86-152 centilong. Utöver detta kommer funktionsdetaljer samt passform att behandlas i studien. I rapporten undersöks om det är rimligt att arbeta i ett stort storleksspann där rekommenderad indelning av barnstorlekar frångås. Utöver detta undersöks även om samma kragkonstruktion kan användas till två olika jackor samt hur raglanärm bör graderas utan att minska rörelsen i ärmen. Genom att först mäta av och utvärdera de plagg som företaget tillhandahåller uppnås resultat. Därefter konstrueras och sys plaggen med funktionsdetaljer upp för att slutligen graderas. Avslutningsvis skapas måttlistor för samtliga plagg som baserar sig på framtagen gradering och som slutligen överlämnas till företaget. The main purpose of this study is to create measurement charts for three garments for children with functional features. Garments are graded to control measurements before being sent to production. The study is created in collaboration with a company who contributes with fabric, garment samples and guidance. The method of this study is mainly experimental in form of construction, grading and sewing. Literature is used as reference for the experimental parts of the study. The main focus is grading the garment which involves 12 sizes, 86-152 centilong. Functional features and fit are also a part of the study. The report examines the equity of grading in a large size range that doesn’t correspond with the chosen literature. Furthermore the study examines if the same collar construction can be used for two different jackets and how a raglan sleeve should be graded without reducing the movement in the sleeve. Result is created by measuring and evaluating samples from the company. New garments are constructed, graded and sewn as final samples with functional features. Finally measurement charts are created based on the grading and are presented to the company.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11405
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation