University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11406

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2011.2.13.pdf12.11 MBAdobe PDFView/Open
Title: Miljöpåverkan av bomullsväv för flamskyddade arbetsbyxor
Other Titles: The Environmental Impact of Cotton Fabric for Flame-resistant Workwear Trousers
Authors: Tran, Hanna
Baltusyte, Vakare
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 8-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2011.2.13
Programme: Textilingenjörsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: arbetsbyxa
miljöpåverkan
kemikalier
vattenåtgång
energiåtgång
koldioxidutsläpp
bomullsväv
flamskydd
reaktivfärg
work wear trousers
environmental impact
chemicals
water consumption
energy
Abstract: Textilindustrin står inför stora utmaningar när det kommer till forskning, utveckling och produktion på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt. Ökat miljömedvetetande hos konsumenten har lett till ökat intresse och möjlighet för företaget att arbeta mot ett hållbart företagande. Examensarbetet är skrivet som en del av kandidatexamen i textilingenjörsprogrammet för uppdragsföretaget BlåKläder AB och utfördes för att även kunna fungera som ett underlag för andra företag i avsikt med att påbörja/utveckla sitt arbete med socialt ansvarstagande. I arbetet presenteras miljöpåverkan av en arbetsbyxa i bomull från råväv till distribuering. Fyra miljöbelastande kategorier har tagits med i undersökningen, där mängden av kemikalie, vatten- och energiåtgång samt koldioxidutsläpp räknades ut per arbetsbyxa av minimum order. Sammanställning av resultat visar att det används 2,5 kg kemikalier, 10,3 liter vatten, 756 Wh energi och det släpps ut 0,4 kg kodoxid vid tillverkning av en arbetsbyxa. Rapporten behandlar och beskriver produktion av en rå bomullsväv med flamskyddsbehandling. Processflödet för hela behandlingsförloppet analyseras i arbetet där både kemikalier, energi- och vattenåtgång tas upp vid varje delprocess. Koldioxidutsläpp analyseras som en särskild del av rapporten och omfattar de direkta utsläppen av tung lastbil och fraktfärja. Sammanställning av resultatet visar hur produktionen påverkar miljön utifrån de direkt påverkande kategorierna. The textile industry is facing major challenges when it comes to research, development and production in an environmentally friendly and socially responsible manner. Increased awareness of consumers led to increased interest of the company and opportunities to work toward a sustainable enterprise. This thesis is written as a part of the bachelor's degree in textile engineering program for the assigned company Blåkläder AB and was conducted to also serve as a basis for other companies in order to start/develop their work with social responsibility. The work presents the environmental impact of work wear trousers of cotton from raw weave to distribution. Four environmental impact categories have been included in the survey, in which the quantity of chemicals, water and energy use and carbon emissions were calculated per work wear trousers of the minimum order. Compilation of results indicates the use of 2,5 kg chemicals, 10,3 liters water, 756Wh energy and 0,4 kg release of carbon dioxide for production of the work wear trousers. The report discusses and describes the production of a raw cotton fabric with flame retardant treatment. The entire treatment process is analyzed in this report, where chemicals, energy and water consumption have been calculated for each sub-process. Carbon dioxide emissions are analyzed as a separate part of the report and include the direct emissions of heavy truck and cargo ferry. Compilation of results indicates how the production of the work wear trousers affects the environment.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11406
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation