University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11413

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2012_44.pdf284.07 kBAdobe PDFView/Open
Title: ”-Jag kan inte sitta på ditt sitt!” Upplevelser av annorlunda sinnesförnimmelser vid autismspektrum
Authors: Hermansson, Lisa
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 11-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2012:44
Programme: Sjuksköterskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: autismspektrum
annorlunda perception
livsvärld
kommunikation
bemötande
Abstract: Autism är troligen något som har funnits i alla kulturer. Gemensamt för alla inom autismspektrumet (AST) är svårigheter med kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga. Orsaken bakom svårigheterna är ännu inte helt klarlagda. Länge har det varit känt att många inom AST kan ha en annorlunda perception. Personer med AST återfinns i alla vårdkontexter och vårdpersonal finns i allmänhet en liten kunskap om hur sjuksköterskan kan bemöta dessa personer som kräver extra hänsyn. Sjuksköterskan kan behöva planera omvårdnaden genom att undvika att tala i bilder utan att anända ett så rakt språk som möjligt. Syftet med arbetet är att belysa hur personer med autismspektrum kan uppleva sin livsvärld. Resultatet bygger på studier av självbiografier skrivna av personer med AST. En kvalitativ innehållsanalys är gjord som resulterade i två kategorier med fem subkategorier. Resultatet antyder att en annorlunda perception innebär att personer med AST har svårt att förstå sig på sin omvärld. Inte förrän nyligen har vetenskapen börjat lyfta frågan om en annorlunda perception kan vara ett av huvudsymtomen för AST.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11413
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation