University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11414

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2010_60.pdf357.8 kBAdobe PDFView/Open
Title: Jag är också närstående: Barns upplevelser av att vara närstående till en svårt sjuk person
Authors: Gidlöf, Madeleine
Hansson, Lisbeth
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 11-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2010:60
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: children
family
critically ill
intensive care unit
cancer
experience
Abstract: Då någon drabbas av allvarlig sjukdom eller skada som hotar livet påverkas inte bara den sjuke utan också alla i den sjukes närhet. Att som närstående vara barn i denna situation kan vara oerhört traumatiskt. För att vi som vårdpersonal ska kunna hjälpa och stötta barnen och familjen behövs kunskap om hur barn upplever denna situation och vilka behov som finns hos dem. Syftet med studien är att beskriva barns upplevelse av att vara närstående till en svårt sjuk person. Med svår sjukdom/skada valdes i denna uppsats någon som vårdas på en intensivvårdsavdelning eller drabbats av cancersjukdom. Metoden som använts är litteraturstudie av vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar där barnens upplevelse tydligt framkommer. I resultatet framgår det att barnen upplever oro och osäkerhet över vad som händer, förändrat vardagsliv, otrygghet och utanförskap. Dessa känslor och upplevelser har samlats under tre teman: Berätta för mig, Jag vill att det ska vara som vanligt och Ser ni mig? Med kunskap om barns upplevelser och känslor när någon närstående drabbats av svår sjukdom/skada kan vi som vårdpersonal informera och stötta barn och föräldrar för att möjliggöra en situation där barnen känner delaktighet och trygghet. Studien visar på vikten av att barnen är välinformerade om vad som hänt och hur sjukdomen/skadan utvecklar sig, att vardagen fortsätter i möjligaste mån med trygga rutiner och att barnen får känna delaktighet och blir sedda. Studien visar på hur viktigt det är att vi som vårdpersonal ser och informerar de närstående barnen med tanke på ålder, utveckling och erfarenhet och uppmuntrar och stöttar föräldrarna till att göra barnen delaktiga.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11414
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation