University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11416

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KANI16.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open
Title: Leverans av IT-system – Tentativa faktorer som påverkar valet
Other Titles: Delivery of IT systems – Tentative factors affecting the choice
Authors: Berggren, Theresé
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 11-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2012KANI16
Programme: Dataekonomutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Cloud computing
traditional computing
molntjänst
IT-system
IT-leverantör
systemleverans
Abstract: Cloud computing diskuteras överallt trots det finns det fortfarande ingen gemensam syn på vad det egentligen är. Om tio specialister inom området fick frågan vad cloud computing innebär skulle tio olika svar ges. Om en definition på cloud görs har den inte en likadan betydelse som begreppet cloud computing. Ordet cloud är en vanlig metafor för Internet men när cloud kombineras med computing blir innebörden större och otydligare. Termen cloud i en striktare mening innebär användandet av datorresurser online snarare än över hela Internet. Specialister inom området är överens om att termen cloud computing innefattar att programvaror, datalagring och processorkraft finns tillgängligt över Internet. Den nya trenden cloud computing har inte längre ett datacenter lokalt i företaget som det finns i traditional computing. Begreppet traditional computing är inget vanligt begrepp som används men nu när cloud computing är ett aktuellt diskussionsämne behöver de ha någon annan form av computing för att kunna jämföra med, det för att förstå cloud computing bättre. Traditional computing innebär att företagen själva äger och driver sina applikationer på deras egen infrastruktur. Leverantören installerar mjukvara lokalt hos kundens datorenheter och kundens data lagras på plats. Många diskussioner rör sig omkring hur användarna upplever det och inte hur leverantörer inom de både områdena uppfattar det. Att kunder upplever många för- och nackdelar med områdena gjorde det intressant att göra en studie kring hur leverantörer upplever att leverera tjänster via cloud computing och traditional computing. För att studien skulle få ett resultat genomfördes en teoretisk undersökning för att få en förståelse för områdena och som sedan skulle vara till hjälp inför den empiriska undersökningen. Den empiriska undersökningen var dessutom en grund för att tolka och förstå hur systemutvecklingsföretag uppfattar vilka faktorer leverantörer bör uppmärksamma på. Att samla in empirimaterial genomfördes med kvalitativa intervjuer och teorimaterial via litteraturstudier. Forskaren har efter denna undersökning kunna presentera vilka tentativa faktorer en IT-leverantör bör uppmärksamma vid val av leveranssätt.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11416
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation