University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11457

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF30.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
Title: Gör förlust, får bonus? – Bonussystem i bankbranschen.
Other Titles: Sustain a loss, receive bonus? – Bonus system in banking industry
Authors: Junita, Marini
Nordenmark, Masoumeh
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 26-Oct-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT 2012: KF30
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Belöningssystem
Reward System
Bonus
Motivation
Bonus
Motivation
Abstract: Den globala finanskrisen har lämnat spår inom den finansiella industrin och svenska ekonomin. Effekten var så stor att den påverkade hela samhället. Bankernas bonusar är kända som en av orsakerna till krisen som har väckt enorm uppmärksamhet och har skapat debatt i media och regering där bonusutbetalningarna blivit kritiserade. Bonus eller rörlig ersättning används för att uppnå ett bättre resultat, men hur kan de betalas ut trots förluster? Detta väckte vårt intresse och vi har genom denna uppsats försökt att undersöka samt få en förståelse för motivet bakom bankernas bonussystem. För att uppnå syftet, har vi undersökt de fyra svenska storbankernas bonussystem, hur de är utformade samt varför bonusar är den vanligaste belöningsformen inom bankbranschen. Den forskningsstrategi som används är ett kvalitativt sätt där vi samlat in information som berör bonussystemen från bankernas årsredovisningar för 2011, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, facklitteratur och medias debattartiklar. Vi har kommit fram till att bonusar är den vanligaste belöningen bland de fyra banker med avseende på: typ av bransch, bankernas övergripande mål, arbetsuppgifternas karaktär, vikten av kompetent personal och en hög konkurrens. Samt att syftet med ersättningarna är att behålla nyckelpersonal, medarbetares kompetens, konkurrens om attraktiva medarbetare och skapa värde för aktieägarna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11457
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation