University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11460

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE31.pdf813.52 kBAdobe PDFView/Open
Title: IT offshoring och offshore outsourcing: en affärsstrategi mellan Sverige- Indien – vikten av kommunikation och förståelse av skilda aspekter
Other Titles: IT Offshoring and Offshore outsourcing: a business strategy between Sweden and India - Importance of communication and understanding varying aspects
Authors: Johnsson, Angela
Raj, Sanya
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 26-Oct-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
VT 2012:CE31
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Offshoring
Offshoring
Offshore outsourcing
Offshore outsourcing
Kommunikation
Relation
Communication
Relation
Ledarskap
Leadership
Processer
Kulturella skillnader
Processes
Möjligheter
Cultural differences
Possibilities
Utmaningar
Challenges
Innovation
Innovation
Abstract: Att finna nya vägar för att reducera och effektivisera verksamheten blir allt vanligare bland dagens företag. Världen blir mindre och företag finner möjligheter att utveckla sin verksamhet med hjälp av andra företag. Detta innebär att de nationella gränserna alltmer börjar suddas ut, att söka internationella partners har därmed blivit allt vanligare för att integrera ny teknik och innovationer i verksamheten. Att välja att offshora delar av verksamheten till Indien innebär ofta nya utmaningar för företaget. I denna affärsrelation kommer företaget att möta kulturella, kommunikativa och organisatoriska skillnader. Dessa utmaningar kommer att innebära stora förändringar i den interna verksamheten där avsikten med förändring är att åstadkomma ett lyckat resultat. Att utveckla IT-funktioner och idéer tillsammans med en samarbetspartner som befinner sig i ett avlägset land där språk, synsätt, intressen skiljer sig åt kräver mycket engagemang, tid och tydlig kommunikation för att samordna verksamheterna. Vi har undersökt dessa fenomen för att få en förståelse över kommunikationen betydelse och vilka kommunikativa utmaningar SMF möter när de vänder sig till indiska IT-leverantörer för att utveckla verksamhetens IT-resurser. I den teoretiska delen lyfts det fram vad den tidigare forskningen säger om offshoring och offshore outsourcing. I vår empiriska del har undersökt på vilket sätt svenska och indiska företag vid IT-offshore hanterar processer, kulturella olikheter, relationen och ledarskap, och vilken betydelse den har kommunikativa förmågan i dessa sammanhang. I vår analys och slutsats har vi kommit fram till att offshoring och offshore outsourcing kräver mycket förberedelse där företaget noggrant går igenom processerna. Vid projektets integrering och precisering behöver kommunikationen vara tydlig och klar för att inga missförstånd ska uppstå. Med offshoring och offshore outsourcing finns det många möjligheter men också många utmaningar som kundföretaget måste hantera både internt och externt.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11460
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation