University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11461

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE32.pdf699.5 kBAdobe PDFView/Open
Title: Öppenhet i redovisning
Other Titles: Accounting disclosure
Authors: Wettersten, Sofia
Obradovac, Belma
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 26-Oct-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
VT 2012: CE32
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: öppenhet
disclosure
redovisningskvalité
omdöme
resultaträkning
quality in accounting
judgment
income statement
Abstract: Öppenhet är en allt viktigare del av företagens årsredovisningar. I en mer och mer komplex värld har öppenheten blivit en större fråga för företagen vid upprättandet årsredovisningarna. Det ostabila förtroendet för företagen har resulterat i större press öppenhet. Därför är det inte konstigt att redovisningskvalité har blivit en viktig aspekt intressenter, problemet är att kvalité ses på olika vis. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har i sin senaste utgåva av International Accounting Standards (IAS) skrivit 50 sidor om redovisningskvalité. SEC anser kvalitén på redovisningen bestäms av rådande standarder samt respektive lednings ansvar att korrekt tillämpa dessa. Ett annat alternativ är användarnas perspektiv, det vill säga investerarnas, aktieägarnas och vilka krav de vill ställa på öppenheten. Det råder stor oenighet kring vilket perspektiv man ska se öppenheten ifrån. Denna studie fokuserar på öppenhet med motiveringen att kvalité är ett resultat öppenhet i redovisning. Syftet är att klargöra hur begreppet öppenhet presenteras upprättandet av företags resultaträkning. Vidare kopplas detta till redovisningskvalité med centrum på intäkterna. I studien undersöks åtta olika företags årsredovisningar. Avgränsningen innebär att studien endast undersöker fyra valda poster resultaträkningarna. Vi har utgått från ett textanalysperspektiv, där redovisning ses som ett kommunikationsmedel för företagen. Texten analyseras ur följande fyra perspektiv; intertextrelationer, användare, revisorer och tillverkare. Studien har visat att företagen inte alltid följer de krav som finns på öppenhet. Detta trots att studien fokuserar på ett av de allra viktigaste områdena i årsredovisningen. Intäkterna har en central och avgörande roll i redovisningen och därmed även vad gäller öppenheten. Företagen som undersökts i studien ligger relativt jämnt vad gäller kvalitén öppenhet avseende obligatorisk öppenhet. Tilläggsinformationen skiljer dock företagen väsentligt. Vissa poster är det vanligare att utlämna mer information kring än andra. Studien har visat att det inte är populärt att redovisa beräkningen av resultat per aktie på så vis som IAS kräver att företagen ska göra. Atlas Copco, Scania och Volvo är de företag som bäst lever upp till kraven som ställs utifrån standarderna. Det är de företag som ger ut mest tilläggsinformation i sina årsredovisningar, de ger framförallt ut information då det gäller rörelsesegment och resultaträkningen. Det är dessutom de företagen som ger ut mycket information i sina noter till årsredovisningarna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11461
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation