University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science (VHB) >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11479

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Smärta hos barn och ungdomar ett eftersatt område
Authors: Alfvén, Gösta
Caverius, Ulla
Nilsson, Stefan R
Department: University of Borås. School of Health Sciences
Other
Issue Date: 2012
Journal Title: Läkartidningen
ISSN: 0023-7205
Volume: 109
Issue: 19
Pages: 966-967
Publisher: Läkartidningen Förlag AB
Media type: text
Publication type: article, peer reviewed scientific
Keywords: Pain
Subject Category: Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Nursing
Strategic Research Area: Integrated nursing science
Abstract: En enkät om organisationen av omhändertagandet av akut och återkommande smärta hos barn har besvarats av 26 av landets 34 barnkliniker. Drygt en tredjedel av dessa har organiserad verksamhet för akut och/eller långvarig smärta. En femtedel av barnklinikerna har en verksamhet som är specifikt organiserad för barn. Flertalet av dessa mottagningar är bemannade med deltidsarbetande personal. Endast två läkare och fyra sjuksköterskor arbetar heltid med dessa frågor, och antalet psykologer och sjukgymnaster är begränsat.
URI/URL: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18194
URI: http://hdl.handle.net/2320/11479
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation