University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >
Vetenskap för profession >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11483

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vetenskapnr22.pdf5.93 MBAdobe PDFView/Open
Title: Nätverk, trådar och spindlar : samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil
Authors: Ekström, Karin M.
Salomonson, Nicklas
Department: University of Borås. School of Business and IT
Issue Date: 2012
Series/Report no.: Vetenskap för profession;22
Publisher: Högskolan i Borås
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Economics and Business
Strategic Research Area: Business and IT
Abstract: Rapporten är resultatet av den andra delstudien av tre i ett större forskningsprojekt, Återanvändning och återvinning av kläder. Projektet ska i sin helhet utveckla kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Delstudie ett, som är avslutad (Ekström et al. 2012), syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de köper kläder och hur de gör sig av med kläder. Delstudie tre syftar till att studera processen och effekterna av en försöksverksamhet (Textilreturen) av återanvändning och återvinning av kläder och textil som utvecklats av Gekås Ullared i samarbete med Human Bridge. De tre delprojekten bygger på antagandet att konsumenter har olika förutsättningar och vilja att agera miljöanpassat. För att minska det textila avfallet krävs därför en förståelse för konsumenters situation i vardagen och att lösningar utarbetas som gör det lättare för konsumenter att agera miljövänligt.
Sponsorship: Handelns utvecklingsråd och Formas
URI: http://hdl.handle.net/2320/11483
ISBN: 978-91-85659-85-2
ISSN: 1654-6520
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Vetenskap för profession

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation