University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Företagsekonomi / Business Administration >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11490

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Framtidens historia. - En studie av visioner, strategier
Authors: Brorström, Sara
Solli, Rolf
Department: University of Borås. School of Business and IT
Other
Issue Date: 2012
ISBN: 978-91-980639-2-9
Pages: 41
Series/Report no.: Natkom
12
Publisher: Natkom
Media type: text
Publication type: report
Keywords: Offentlig förvaltning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Economics and Business
Area of Research: Företagsekonomi
Ofentlig Förvaltning
Strategic Research Area: Business and IT
Abstract: Framtiden kan förefalla märklig, det ända som med säkerhet kan sägas är att den blir inte som man har tänkt sig. Ändå produceras och används olika typer av planeringsinstrument i våra städer med allt större frekvens, och det är inte endast planer för hur resurser ska fördelas i den allmänna budgetprocessen, utan visioner, strategier och mål om hur städerna ska te sig om tjugo, trettio år eller ännu längre sikt. Det förefaller finnas en tro på att visioner, strategier och planer kan förändra staden till det bättre men det är också ett sätt att skapa engagemang kring stadens utveckling och mobilisera kraft inför framtiden. Denna rapport syftar till att klargöra hur visioner, strategier och planer (ViSP) används idag och har använts i våra tre stora städer. För även om ViSP inte är ett säkert tecken på vad som kommer att inträffa i framtiden spelar de en stor roll i våra städer, de är performativa (Kornberger och Clegg 2011) och får därigenom saker att inträffa – men kanske inte de som det planeras för. Vi argumenterar emellertid också för att ViSP är baserade på tidigare händelser och det är samspelet mellan dessa två som här står i fokus. Frågan som diskuteras är; Hur används ViSP i våra städer och vart leder det?
URI/URL: http://www.natkom.se/PDF/Rapporter/012.pdf
URI: http://hdl.handle.net/2320/11490
Sustainable development: -
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation