University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11496

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Gränsöverskridare i förskoleklassen - konstruktioner av kön i barns vardag
Authors: Odenbring, Ylva
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2012
Journal Title: Paideia - profesjonell pedagogisk praksis
ISSN: 1904-9633
Volume: 4
Issue: 4
Pages: 19-28
Publisher: Dafolo Forlag A/S
Media type: text
Publication type: article, peer reviewed scientific
Keywords: kön
förskoleklass
gränsöverskridande
genus
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogical Work
Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Gender Studies
Area of Research: Inriktning mot förskolans och fritidshemmets verksamhet
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: Barns vardag är på många sätt mångfacetterad, inte minst när det gäller konstruktioner av kön. I artikeln studeras konstruktioner av kön i termer av hur barns gränsöverskridande agerande framträder lokalt i en förskoleklass i Sverige.
Description: Artikeln ingår i ett temanummer om förskolan (de frivilliga skolformerna). Tidskriften Paideia kan kan beställas via Dafolo förlag
URI: http://hdl.handle.net/2320/11496
Sustainable development: sustainable development
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation