University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11508

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Temapresentation: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
Authors: Dimenäs, Jörgen
Editors: Olson, Maria
Gustavsson, Susanne
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2012
Citation: Utbildning och lärande. Tema : Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
ISBN: 97 8-91-637-0972-2
Pages: 8-11
Publisher: Barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde
Media type: text
Publication type: book chapter, peer reviewed scientific
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: Teacher education and education work
Abstract: Detta nummer av Utbildning & Lärande lyfter olika perspektiv på verksamhetsförlagt lärande och kan med föreliggande sex artiklar bidra med underlag för utmaningar, diskussioner och utveckling kring verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Verksamhetsförlagt lärande är på intet sätt entydigt definierat men inom detta temanummers ram ska det förstås som utbildningsverksamhet som på ett eller annat sätt använder sig av verksamhetsutövning i nära relation till olika yrken. Begreppet som sådant används i många sammanhang också i nära relation till arbetsintegrerat lärande (AIL), verksamhetsintegrerat lärande (VIL) eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
URI/URL: http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:533361
URI: http://hdl.handle.net/2320/11508
Sustainable development: -
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation