University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science >
Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11519

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1981 nr 67.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open
Title: Skolan i barn och ungdomslitteraturen 1974 - 79
Authors: Samberg, Ing-Marie
Issue Date: 1981
Series/Report no.: Specialarbete
1981:67
Media type: text
Abstract: Utgångspunkt för specialarbetet har varit Bibliotekstjänsts sambindningslistor för barn 1974 -79. Med lektörsomdömena som ett första urvalsinstrument har den kommenterade litteraturförteckningen arbetats fram. Arbetet omfattar 98 titlar fördelade på sex olika avdelningar. Avgränsningen har gjorts så att boken, för att komma med, måste ge en inblick i en skolsituation antingen genom att skolan finns som en integrerad del i handlingen eller genom att det förekommer kapitel där syftet är att beskriva en skolmiljö. Syftet har varit, dels att försöka få fram en "genreförteckning". Dels att försöka komma åt den bild av skolan som förmedlas i barn- och ungdomsböckerna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11519
Appears in Collections:Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation