University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11524

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2011_12.pdf349.2 kBAdobe PDFView/Open
Title: Upplevelse av mat och måltid: En intervjustudie om att äta under sjukhusvistelsen efter en höftfraktursoperation
Authors: Lundblad, Hanna
Oskarsson, Maria
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 23-Nov-2012
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2011:12
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: höftfraktur
mat
måltidssituationen
malnutrition
sjukhusvistelse
upplevelse
Abstract: Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur och medelåldern för dessa är 83 år. Av dem som ådragit sig en höftfraktur lider ca 50 % av malnutrition. Detta är ett tillstånd då det råder en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen och då uppstår det en störning i näringstillståndet. Det finns starka samband med malnutrition och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd vårdtid. Då sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens intag av näring och energi var vårt syfte med studien att ta reda på hur patienten upplever maten och måltidssituationen under sjukhusvistelsen efter operationen av en höftfraktur. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där åtta patienter har intervjuats. Resultatet visar att patienterna tycker att de har en ständig mättnadskänsla hinner aldrig känna sig hungriga mellan måltiderna. De upplever att måltiderna är något socialt och att det var trevligare att inta måltiderna i dagrummet än att sitta på sitt rum. Faktorer som påverkad matlusten negativt var muntorrhet, illamående och smärta. Slutsatser som kan dras av studien är att det är viktigt att alla får energi- och proteinberikad kost, att sätta in de åtgärder som finns för att höja näringsintaget hos denna patientgrupp och att följa upp resultatet. Det kan konstateras att det fortfarande finns mycket kvar att göra för denna patientgrupp.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11524
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation