University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science >
Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11541

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1981 nr 79.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open
Title: Musikförteckning för Stifts- o landsbiblioteket i Skara
Authors: Barbro, Steensby-Bolonassos
Issue Date: 1981
Series/Report no.: Specialarbete
1981:79
Media type: text
Abstract: Uppgiften har bestått i att underlätta användingen av en okatalogiserad skivsamlimg (ca 1000 skivor) genom att sammanställa en förteckning över samt att numrera, kvantifiera och grovt klassificera skivorna. Vidare skulle befintliga uppgifter i äldre, ej komplett förteckning kontrolleras och förslag ges till ökat utnyttjande av samlingen. Bristen på katalog samt delvis bristfälliga uppgifter om inspelningarna ledde fram till att katalogen fick formen av en alfabetisk kompositörs- och verkförteckning med verken översiktligt ordnade och med hänvisning till skivnummer. Som hjälp vid sökning av speciella inspelningar finns en lista på exekutörer respektive orkestrar m m. I väntan på en komplett katalogisering av samlingen har man nu sökmöjligheter på ca 340 kompositörer, 300 exekutörer samt 75 orkestrar, ensembler och körer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11541
Appears in Collections:Specialarbeten från Bibliotekshögskolan 1974-1994

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation