University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Företagsekonomi / Business Administration >
Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11563

Files in This Item:

File Description SizeFormat
118.pdf272.49 kBAdobe PDFView/Open
Title: Medborgarbudget - erfarenheter från tre svenska pilotkommuner
Authors: Adolfsson, Petra
Solli, Rolf
Demediuk, Peter
Department: University of Borås. School of Business and IT
Other
Issue Date: 2012
Journal Title: KFi-rapport
ISBN: 978-91-980639-5-0
Issue: 118
Pages: 1-25
Publisher: KOmmunforskning i Västsverige
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Economics and Business::Business Administration
Area of Research: Offentlig förvaltning
Strategic Research Area: Business and IT
Abstract: I denna rapport beskrivs och diskuteras erfarenheterna av att arbeta med medborgarbudget i tre svenska pilotkommuner. De tre kommunerna deltog år 2008–2011 i ett nätverk som initierades av Sveriges kommuner och lands- ting (SKL) med fokus på att stötta ett införande av medborgarbudget som en del i kommunernas beslutsprocesser. I rapporten presenteras en modell som kan utgöra ett stöd för att visa och analysera vilka dimensioner som kan vara väsentliga att uppmärksamma i ett initiativ för att införa medborgarbudget som del i kommuners arbete. En redogörelse för kommunernas arbete och val kring initiativ med att införa medborgarbudget ges. I fokus för kommunernas intresse för med- borgarbudget har främst demokrati och delaktighet för medborgare stått. Initiativen hade vid nätverkets avslutning nått en begränsad grupp av med- verkande personer i pilotkommunerna. De aktiviteter som medborgarbud- getprojekten lett till hade dock i flera fall nått en större mängd medborgare än de som var direkt involverande i förslags- och röstningsförfarande, då projekten ofta resulterade i evenemang eller mindre byggprojekt som nådde en bredare publik.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11563
Sustainable development: -
Appears in Collections:Artiklar och rapporter / Articles and reports (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation