University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11568

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF02.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open
Title: titel: Fast fashion och kundbemötande – Vad är viktigt i kundbemötandet för Gina Tricot?
Other Titles: Fast fashion and customer treatment – What is important in customer treatment for Gina Tricot?
Authors: Granath, Elinor
Jason, Chee
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 6-Dec-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2012:KF02
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Servicekvalitet
Kundbemötande
Service quality
Customer service
Snabbt mode
Fast fashion
Abstract: Inom modebranschen växer konkurrensen sig allt större och fler modeföretag satsar på fast fashion som konkurrensstrategi. Konsumenterna har idag ett starkare modeintresse än någonsin vilket gör att företagen genom korta ledtider kan ta fram moderiktiga produkter till ett lågt pris för att tillfredsställa konsumenternas efterfråga. Den ökade konkurrensen gör att det blir viktigare för modeföretagen att samspela med sina olika attribut för att skapa en stark position på marknaden. Företagets tjänster har blivit ett av de omdiskuterade attributen. Där modebutiker bör satsa på att förbättra sin servicekvalitet genom att ge en högre nivå i sitt kundbemötande för att öka kundlojaliteten och konkurrenskraften. Enligt en mystery shopper undersökning av Nylund (2012) visade det sig att många butiker inte uppfyllde en godkänd och acceptabel servicenivå. En av de butiker som uppmärksammades ha en låg nivå i sitt kundbemötande var Gina Tricot. Med bakgrund till mystery shopper undersökningen har vi fått i uppdrag av Gina Tricots huvudkontor i Borås att studera vad kunderna vill ha i ett kundbemötande för fast fashion butiken Gina Tricot. För att undersöka vad kunderna efterfrågar har en kvantitativ studie genomförts i form av en enkätundersökning. Mätinstrumentet SERVQUAL används för att mäta ett företags servicekvalitet och har varit ett hjälpmedel i vår studie. Undersökningen utfördes utanför fyra utvalda Gina Tricot butiker i Borås och Göteborg där ett urval på 200 personer tillfrågades att delta i undersökningen. Datorprogrammet SPSS har använts för att presentera vårt resultat. Undersökningen visar utifrån analysen att det är viktigt för kunden att bli uppmärksammad och att personalen ska visa ett högt engagemang när kunden får hjälp av personalen. Resultatet visar även att personalens produktkunskap är av betydelse för kunden. Utifrån resultatet ser vi att kunderna tycker det är viktigt med service i en fast fashion butik. Undersökningen har hjälpt oss att ta fram viktiga grundparametrar i kundbemötandet för fast fashion butiken Gina Tricot.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11568
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation